Osuszanie budynków > Bezwykopowe izolacje

Izolacje pionowe

Izolacje pionowe – chronią podpiwniczoną część budynku zagłębioną w ziemi. Stanowią zabezpieczenie przed penetrację wilgoci przez boczną ścianę budynku położoną poniżej poziomu gruntu. Podziemne części budynku mają ciągłą styczność z wilgotnym podłożem. Jeżeli budynek taki nie posiada uszczelnienia lub stare uszczelnienie nie spełnia swego zadania, to wilgoć z podłoża może bez przeszkód przesiąkać do substancji budowlanej i doprowadzić do znacznych zniszczeń w tynkach i przekroju ścian.

Izolacje pionowe strukturalne

Izolacje pionowe strukturalne -służą do odtworzenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej muru bez konieczności wykonania wykopu naokoło budynku, odtwarzania schodów, chodników, zamykania pasa ruchu i kosztów z tym związanych.

Izolację pionową strukturalną wykonujemy poprzez nawiercenie siatki otworów rozmieszczonych w rzędach, co 15-20 cm w zależności od zasolenia muru na całym obszarze izolowanego obszaru. W ten sposób zostaje wykonana równocześnie izolacja pozioma i pionowa bez potrzeby odkopywania murów. Otworami tymi wprowadza się preparat iniekcyjny składający się z środka izolacyjnego. Składniki mieszaniny iniekcyjnej przenikają do przestrzeni kapilar i odkładają się w nich w formie nierozpuszczalnych w wodzie związków. Otwór iniekcyjny zostaje wypełniony betonem połączonym z ze środkiem izolacyjnym. Korzystny efekt uboczny stanowi kilkukrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości. Tak wytworzona blokada przeciwwilgociowa trwale i skutecznie rozwiązuje problem zawilgocenia murów.

Jeśli masz problem z wilgocią w domu ... Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt